Obchodné podmienky


 • Kupujúci sa zaväzuje

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov zaplatiť za tovar cenu v plnej výške.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške prepravnej sumy a balného, v sume 9 eur s DPH.
 • Pri výmene tovaru po 14 dňoch / podľa § 7 ods. 1 / od zakúpenia je zákazník povinný nahlásiť vopred túto skutočnosť na e-mail info@rvillo.sk  - následne mu bude zaslaná odpoveď so schválením / + poplatok 4,90 eur s DPH za výmenu + prepravné náklady 4,90 eur s DPH za každý odoslaný balík/  respektíve neschválením výmeny tovaru. 
 • Po odoslaní objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a potvrdzuje tým oboznámenie sa s plným obsahom.
 • Pri  pochybení vybavenia objednávky, uhrádzame zákazníkovi náklady  za prepravu tovaru k nám, podľa aktuálneho cenníka prepravných služieb, ktorú zákazník využil.  Ostatné náklady stým spojené sú bremenom zákazníka. 
 • Zrušenie objednávky zo strany dodávateľa

 • Vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej časť v uvedených prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa výrazným zpôsobom cena tovaru.
 • V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás kontaktovať  a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky).
 • Zrušenie objednávky zo strany objednávateľa

 • Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky na e-mail: info@villo.sk
 • Prevzatie a kontrola dodávky

 • Obsah dodávky je kupujúcí povinný zkontrolovať už pri prevzatí zásielky od doručovateľa /kuriérska služba alebo vozový park našej firmy/, poškodenie obalu nahláste priamo prepravcovi, ktorý je zodpovedný za neporušenosť obalov, neskoršie reklamácie z hľadiska množstva alebo zámeny tovaru po prevzatí od kuriérskej služby predávajúci neuznáva
  Ak bolo pochybené v množštve a druhu tovaru kuriér túto skutočnosť zaeviduje do svojich záznamov.
 
 • Vrátenie tovaru / Odstúpenie od zmluvy

 • V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci - spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena.
  - pre vrátenie tovaru nám doručte tovar /poštou,kuriérom,osobne/ do sídla spoločnosti spolu s kópiou faktúry, listom prečo vraciate tovar a číslo bankového účtu na ktorý budú peniaze vrátené.
  - v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nepoškodený, zabalený v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom čiže úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny. Tovar musí byť odoslaný s kópiou doklade o kúpe !
  - ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú s tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenie vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru / v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka/.
  - ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenie vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru / v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka/.
  - náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi hradí v plnej výške kupujúci

  UPOZORNENIE:  Aby bol tovar prijatý späť, musí byť kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originál obalu. Tovar ani obal výrobku nesmie byť poškodený, obal výrobku nesmie byť polepený páskou a označený adresou.

  Náklady na prepravu spať k dodávateľovi v prípade reklamácií a výmeny tovaru znáša zákazník, v prípade ak pochybil dodávateľ v množstve, veľkosti - prepravné náklady znáša dodávateľ.
 • Záruka sa nevzťahuje:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,  znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbávania údržby používaním tovaru v podmienkach, ktoré neboli nato určené,  pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
  Dobu záruky nemožno zamieňať z dobou opotrebovania.

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Účelom tejto ochrany je chrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú alebo sa majú spracúvať v zahraničí.

 • Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany osobných údajov na štandardnej európskej úrovni.
 • Tento zákon sa vzťahuje na

 • orgány štátnej správy
 • orgány územnej samosprávy
 • iné orgány verejnej moci, ako na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania
 • Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Alternatívne riešenie spotrebyteľských sporov

nameAlternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov_1518680225.docx