Ako správne vybrať pracovný odev


 • Pracovné rukavice

 • Vyberajte podľa Vami určenej požiadavky, ktoré môžu byť -  ochrana rúk pred: mechanickým poškodením, nebezpečenstvo porezania, riádioaktívne zamorenie, ručná reťazová pila, kontaktné teplo, nebezpečenstvo chladu, ionizačné žiarenie, chemické nebezpečenstvo, nebezpečenstvo mikroorganizmov, vibrácie.

  Pre lepší cit v ruke doporučujeme rukavice s čo najtenšou vrstvou – u nás v e-schope, typ rukavice Buck N. Pre  dlhšiu životnosť a ťažšiu prácu pri ktorom sú ruky maximálne namáhané, doporučujeme rukavice s čo najhrubšou kožou pre vyšiu životnosť – u nás v e-schope, typ VM profi
 • Pracovné odevy

 • EN471 – norma pre výstražné odevy
  EN1149 – norma pre antistatické odevy
  EN ISO-11611 – norma pre zváračské odevy
  EN ISO – 11612 – pre odevy na ochranu proti teplu
 • Majú mať všetky pracovné odevy CE ?

 • Áno všetky, ktoré chránia naše zdravie pred určitými rizikami, neplatí to však o skupine pracovných odevoch ako napríklad monterkové súpravy, tričká a.t.ď – nakoľko sú to odevy ktoré chránia len pred klimatickými vlivmi a slúžia hlavne ako dobrá vizitka Vašej firmy. Na takéto odevy sa vydávajú materiálové listy tkanín z ktorých boli vyrobené.
 • Rozdelenie do kategórii OOP

 • Kategória 1. Minimálne riziká – malé ochranné požiadavky
  Kategória 2. Stredné riziká – ochrana napr. proti mechanickému poškodeniu
  Kategória 3. Veľké riziká – ochrana proti nenapraviteľným škodám a smrtelným nebezpečím, napr. poškodenie chemikáliami
 • Čo znamená označenie CE ?

 • Označením CE na osobnom ochrannom prostriedku je grafickým vyjadrením prehlásenia o zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedenými v smerniciach o OOPP. Označenie CE je povinné pre OOP spadajúce pod oblasť pôsobnosti smernice 89/686/EHS.
 
 • Pracovná obuv

 • EN ISO 20347:2004 – pracovná obuv
  EN ISO 20346:2004  - ochranná obuv
  EN ISO 20345:2004 – bezpečnostná obuv
  EN ISO 20347 A1:2007 protišmykové vlastnosti obuvi

  O1 – označenie obuvi bez oceľovej špice a planžety
  S1 – označenie obuvi s oceľovou špicou
  S1P- označenie obuvi s oceľovou špicou a planžetou proti prepichu
  S3 – označenie obuvi s planžetou proti prepichu a oceľovou špičkou

  Základné modely nami ponúkanej pracovnej obuvi obsahujú: antistatickú podošvu, protišmykové vlastnosti, ole- jovzdorné podrážky, antisock v oblasti päty
 • Ochrana hlavy

 • Ako sa chrániť ?  pre výber správnej ochrannej prilby je treba identifikovať riziko ochrany sluchu a ochrany tváre. V našej ponuke ochranných prilieb nájdete najpoužívanejšie prilby. Ochranná prilba má 3 funkcie : protipenetračná funkcia, ktorá bráni priamemu preniknutiu a účinne chráni lebku, funkcia tlmenia nárazu, ktorá nárazy absorbuje pomocou vnútorného postroja ktorý je zväčša uchytený v 6 bodoch pre lepšie tlmenie nárazov, funkcia deflektoru, ktorá umožňuje tvarovaním prilby odchýliť dopadajúci predmet k smerom temena hlavy.

  EN 397: ochranné prilby pre priemysel
  EN 812: priemyslové prilby chrániace pri náraze hlavou
 • Ochrana sluchu

 • Ako sa chrániť ? pre výber správnej ochrany je treba určiť povahu hluku a to : stály hluk, premenlivý, občasný, imulzívny. Dôležité je zmerať hlučnosť na pracovisku a to intenzitu db a mieru Hz. Správny chránič uší je taký chránič, ktorý prepustí zvuk hlasu, ale naopak nepríjemné zvuky bude v maximálnej miere eliminovať.

  EN 352:2002  požiadavky na bezpečnosť a skúšky
  EN 352-1: mušlové chrániče sluchu
  EN 352-2: zátkové chrániče sluchu
  EN 352-3: mušlové chrániče sluchu na priemyslovú ochrannú prilbu
 • Ochrana dýchania

 • Ako sa chrániť ? pre výber správnej ochrany dýchacích ciest je nutné: stanoviť druh škodlivín, určiť toxickú látku, lokalizovať a zaznamenať toxicitu, určiť typ filtrov pre správnu ochranu.